• Novice

    Občina

    Lokalna skupnost je združena skupina posameznikov, ki ima samostojno odločilno pravico glede svojih lokalnih zadev. Osnovne oblike lokalne samouprave vključujejo občine ali mestne občine.