Logo_obrezan

O projektu

Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja okolice. Da bi »ugajali« okolici in izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, so že mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogosto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.

Srednješolsko obdobje je za odraščajočega posameznika izredno pomembno. Gre za obdobje, ko se mlad posameznik odloča o svoji študijski in posledično poklicni poti, obdobje, ko posameznik vstopa v prve partnerske odnose in obdobje, ko se posameznikova identiteta krepi.

Ozaveščanje mladih o enakosti spolov, pravicah in vlogah posameznika tako v poslovnem kot družinskem svetu je ključno, če želimo, da se mladi oblikujejo v odgovorne posameznike z vrednotami kot so spoštovanje do sebe, svojih potencialov, do sočloveka in drugega spola ter z zavedanjem do pravice do polnega izkoriščanja svojih potencialov v različnih sferah življenja. 

Namen projekta

Namen projekta Kažipot mladim do enakosti spolov je mlade ozaveščati o pomenu enakosti spolov, opozarjati na pojavne oblike neenakosti, pomagati preseči stereotipno razmišljanje o vlogi žensk in moških na vseh področjih življenja ter opozarjati na pravice, ki jih imajo tako ženske kot moški pri negi in vzgoji otrok.

S projektom Kažipot mladim do enakosti spolov vnašamo tematiko enakosti spolov v prostor in okolje, kjer dijaki in mladi preživijo večino svojega časa – šole in mladinski centri – in kjer osvajajo vrednote, vedenjske vzorce in znanja, ki jih bodo spremljali skozi celo življenje.

Projekt s pomočjo zabavnih metod (didaktične igre), razprav, delavnic in ustvarjalnega natečaja mlade in bodoče starše ozavešča o pomenu enakosti spolov ter jim s pomočjo odrske uprizoritve ponudi izkustveno učenje, usmerjeno v ponotranjenje vrednot enakosti spolov.

 

Aktivnosti v projektu

  • Delavnice Kažipot mladim do enakosti spolov za osnovne in srednje šole
  • Družabna promocijska igra Kažipot mladim do enakosti spolov
  • Natečaj “Kažipot do enakosti spolov”
  • Potujoča/Mobilna razstava
  • Okrogla miza na temo enakosti spolov
  • Odrska predstava na temo stereotipi in enakost spololov

Natečaj: Kažipot do enakosti spolov

Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo (pre)pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja okolice. Da bi »ugajali« okolici in izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, so mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogosto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.

Zaradi neenakosti je tako ženskam kot moškim omejen dostop do določenih človekovih in družbenih možnosti ter dejavnosti, najpogosteje pa je posamezniku tudi onemogočeno polno uresničevanje svojih načrtov, razvoja potencialov in opravljanja obveznosti (tako v zasebni kot tudi javni sferi).

Enakost spolov nikakor ne pomeni zanikanje razlik med spoloma, pač pa pomeni, da imata oba, tako moški kot ženska, enako moč in da sta tako moški kot ženska upravičena enako delovati na vseh področjih javnega in zasebnega življenja.

Kljub pomembnim korakom v smeri enakopravne delitve vlog in dela, pa se v vsakdanjem življenju še vedno (pre)pogosto srečujemo s stereotipi. Zaradi slednjih se od žensk pogosto pričakuje, da je skrb za otroka v njeni izključni domeni, od moškega pa, da skrbi za vzdrževanje družinskih članov. Pričakovanja družbe tako pogosto vplivajo na odločitve posameznika, ki se po eni strani odpovedujejo svoji karierni poti, po drugi pa so lahko prikrajšani za bogastvo, ki ga lahko prinaša nega in varstvo otroka.

Kaj pa ti meniš? Kako ti doživljaš enakost oz. neenakost spolov? Misliš, da imata tako moški kot ženska enake možnosti pri razvoju kariere? Kaj pa v zasebnem življenju? Imata enako vlogo pri vzgoji otrok?

Sporoči nam svoje mnenje s pomočjo fotografije, risbe, stripa ali literarnega dela. Pusti domišljiji prosto pot in se poteguj za privlačno nagrado! Izdelke sprejemamo do 27. avgusta 2017 na naslovu info@institut-imp.si ali na Inštitut za mladinsko politiko, Cesta IV. Prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina. Več informacij na: www.mladi-in-obcina.si!       

Čakajo te mikavne nagrade in razstava tvojega izdeleka v izbranih mladinskih centrih v Sloveniji!

 

Pravila sodelovanja

Prijavni obrazec

 

»Projekt sofinancira Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti.«

»MDDSZ ni odgovorno za informacije, ki jih vsebuje gradivo, in za njihovo nadaljnjo uporabo, ker predstavljajo poglede avtorja/avtorice.«

logo_mddsz_Siv.5

 

Projekt podpirata družbeno odgovorna podjetja Mlinotest d.d. in Incom d.o.o.

Mlinotest 105 let.png_siv 6

Leone LOGO (siv)

Nagrade prispevajo:

logo_slovenske_zeleznice        logo soča fun park       logo bohinj    

 

 

20170523_105715       DSC_0318

Utrinek z naših delavnic