AKTUALNI PROJEKTI

 ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU (1)

PREDLAGAM OBČINI

Mladinski delavec bo vključen v pilotni projekt predstavitve spletnega orodja “Predlagam občini” med mladimi v občini Ajdovščina, s ciljem aktivnega sodelovanja na portalu in spodbujanja participacije in aktivnega državljanstva med mladimi v omenjeni občini in širšem lokalnem okolju. Področja mladinskega sektorja, ki jih bo mladinski delavec pokrival se nanašajo na: avtonomijo mladih; dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih ter kot glavno, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. Izvajanje aktivnosti za predstavitev omenjenega spletnega orodja bo potekala v prostorih Hiše mladih v Ajdovščini. (MC Ajdovščina)

Spletno orodje – Predlagam občini  http://www.predlagam-obcini.si/ je nov portal, ki še ni bil predstavljen javnosti. Omogoča izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih tematikah na lokalni ravni. Spletni portal omogoča in spodbuja interakcijo med predstavniki lokalnih skupnosti in mladimi občani, ki si želijo sodelovati pri ustvarjanju prijetnejšega okolja za življenje in razvoj, podati svoje mnenje o posameznem področju, izbrani rešitvi za posamezen izziv ali enostavno postaviti vprašanje predstavnikom občine. 

 

ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU (2)

PODJETNIŠKI POGOVORI

Mladinski delavec se bo vključeval v program dela, ki smo ga pripravili z namenom ponuditi mladim dostop do širšega in bolj osebnega načina podajanja informacij na področju podjetništva. Mladinski delavec bo pripravljal in izvajal program za mlade – PODJETNIŠKI POGOVORI – 10 podjetnih.

Opravljal bo mladinsko delo na področju avtonomije mladih, neformalnega učenja in usposabljanja ter večanje kompetenc mladih.

Inštitut za mladinsko politiko je neprofitni zasebni zavod, usmerjen v analizo področja mladine v kontekstu družbenega dogajnja z namenom oblikovanja mladim prijaznejšega okolja za življenje in razvoj.

Več o izvedenem projektu:

V številnih medijih lahko beremo zgodbe o uspehu podjetnikov. Velikokrat pa je v teh zapisih izpuščen najpomembnejši del na področju podjetništva. To je trdo delo, tveganje, znoj in negotovost. Z desetimi povabljenimi podjetniki, smo se pogovarjali prav o tem – kako s trdim delom in zaupanjem v svoje znanje premagati ovire. Slednji so nam zaupali svoje zgodbe o vzponih in padcih v njihovih karierah. Inštitut za mladinsko politiko je s projektom 10 podjetnih sporočil vsem mladim, da je za uspeh v življenju potrebna potrpežljivost in vztrajnost na vseh področjih, kjer so dejavni.

Z nami so spregovorili:
– Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu)
– Ana Kete (Ana Kete Photography)
– Rok Gulič (OLLO)
– Jernej Žorž (Vina Žorž 1696)
– Eva Birsa (Evitas.si)
– Miha Golob (Osebni trener)
– Urška Lemut Šušteršič (Vila Lavanda)
 – Marko Škrlj (SK Škrlj)
 – Ivo Boscarol (Pipistrel)

 

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz  Evropskega socialnega sklada «

logo_združen