Logo_obrezan

O projektu

Dojemanje družbene vloge posameznika predvsem ali celo izključno glede na njegov spol je težava, ki jo pogosto zaznavamo kot samoumevno dejstvo. Z leti so posamezniku privzgojene določene vedenjske norme, vezane na spol, ki predstavljajo odziv na pričakovanja okolice. Da bi »ugajali« okolici in izpolnili pričakovanja staršev, prijateljev in splošne javnosti, so že mladi posamezniki pripravljeni na kompromisne odločitve, ki pogosto zanikajo posameznikove želje in poslanstvo.

Srednješolsko obdobje je za odraščajočega posameznika izredno pomembno. Gre za obdobje, ko se mlad posameznik odloča o svoji študijski in posledično poklicni poti, obdobje, ko posameznik vstopa v prve partnerske odnose in obdobje, ko se posameznikova identiteta krepi.

Ozaveščanje mladih o enakosti spolov, pravicah in vlogah posameznika tako v poslovnem kot družinskem svetu je ključno, če želimo, da se mladi oblikujejo v odgovorne posameznike z vrednotami kot so spoštovanje do sebe, svojih potencialov, do sočloveka in drugega spola ter z zavedanjem do pravice do polnega izkoriščanja svojih potencialov v različnih sferah življenja. 

Namen projekta

Namen projekta Kažipot mladim do enakosti spolov je mlade ozaveščati o pomenu enakosti spolov, opozarjati na pojavne oblike neenakosti, pomagati preseči stereotipno razmišljanje o vlogi žensk in moških na vseh področjih življenja ter opozarjati na pravice, ki jih imajo tako ženske kot moški pri negi in vzgoji otrok.

S projektom Kažipot mladim do enakosti spolov vnašamo tematiko enakosti spolov v prostor in okolje, kjer dijaki in mladi preživijo večino svojega časa – šole in mladinski centri – in kjer osvajajo vrednote, vedenjske vzorce in znanja, ki jih bodo spremljali skozi celo življenje.

Projekt s pomočjo zabavnih metod (didaktične igre), razprav, delavnic in ustvarjalnega natečaja mlade in bodoče starše ozavešča o pomenu enakosti spolov ter jim s pomočjo odrske uprizoritve ponudi izkustveno učenje, usmerjeno v ponotranjenje vrednot enakosti spolov.

 

Aktivnosti v projektu

  • Delavnice Kažipot mladim do enakosti spolov za osnovne in srednje šole (Skripta za izobraževalni modul)
  • Družabna promocijska igra Kažipot mladim do enakosti spolov
  • Natečaj “Kažipot do enakosti spolov”
  • Potujoča/Mobilna razstava
  • Okrogla miza na temo enakosti spolov
  • Odrska predstava na temo stereotipi in enakost spololov

 

»Projekt sofinancira Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.«

»MDDSZ ni odgovorno za informacije, ki jih vsebuje gradivo, in za njihovo nadaljnjo uporabo, ker predstavljajo poglede avtorja/avtorice.«

logo_mddsz_Siv.5

Projekt podpirajo tudi:

logo ambasada_mlinotest 2

Natečaj: Kažipot do enakosti spolov

Natečaj je zaključen. Rezultati natečaja:

 

  1. nagrada: Jona Veber in Ana Kolšek, avtorici video posnetka Enakopravni, a nikoli enaki.
  2. nagrada: Lara Ocvirk: avtorica zbirke fotografij Jaz sem ti in ti si jaz.
  3. nagrada: Regina Jakšič: avtorica zbirke fotografij enAKTopravni.

Čestitke!

 

 

Nagrade prispevajo:

sponzorji3

Okrogla miza in lutkovna predstava za odrasle in mladino

Okrogla miza “Enakost spolov v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v zasebni sferi” bo v četrtek, 5. 10. 2017, ob 18. 00 uri, v prostorih MC Hiša mladih Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 61/a.

 

Osrednja tema srečanja bo vzgoja otrok in pomen enakovredne porazdelitve skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti med moškim in žensko v zasebni sferi. Vzgoja otrok, ki se ne ozira na spol otroka, ampak na njegove sposobnosti, želje in pričakovanja, je pomembna in pogosto težka nalo­ga staršev in vzgojiteljev. Vzorci, ki jih prenašamo na (svoje) otroke, jih bodo spremljali vse življenje, zato ne gre zapostavljati pomena enakovredne porazdelitve skrbstvenih in gospodinjskih obveznosti.

 

Vabljeni (mladi) starši, pedagoški in mladinski delavci ter tisti, ki se srečujete z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladostnikov, da se pridružite na razpravi o pomembnosti enake obravnave deklic in dečkov pri vzgoji.

 

Gostje okrogle mize:

 

Maca Jogan, sociologinja in dolgoletna profesorica na Fakulteti za družbene vede v Lju­bljani,

Jure Marolt, novinar in avtor priljubljenega starševskega bloga z naslovom Ljubki nesmisel

ter

profesorji in učitelji, ki bodo spregovorili o pomembnosti vzgoje otrok glede na njihove zmožnosti in pričakovanja in ne glede na spol.

 

Po končani okrogli mizi sledi otvoritev razstave del, ki so jih v okvirju natečaja »Pokaži pot do enakosti spolov« pripravili mladi umetniki ter podelitev nagrad zmagovalcem natečaja.

Utrinki

 

DSC_0318            20170523_105715