Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2021 – 2025

Javni poziv za podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina 2021 – 2025

O certifikatu Mladim prijazna občina

Občine nosilke certifikata MPO