Predlagam-obcini.si

212 slovenskih občin na enem portalu

Portal predlagam-obcini.si je nastal po vzoru nacionalnega portala predlagam.vladi.si in omogoča Občini višjo stopnjo vključevanja javnosti (s poudarkom na mladih) v procese urejanja občinskih zadev. Je orodje za neposredno vključevanje mladih v proces odločanja oz. sooblikovanja lokalne skupnosti.

 

Zakaj?

Mladi so manj politično aktivni kot odrasli, vendar praviloma le takrat, ko gre za konvencionalne oblike politične participacije. Nekonvencionalna politična participacija je med mladimi bistveno pogostejša.

 

Kaj ponuja portal www.predlagam-obcini.si?

Mladim: možnost sodelovanja pri upravljanju javnih zadev kar preko spleta.

Občini: višjo stopnjo vključevanja javnosti (s poudarkom na mladih) v procese urejanja občinskih zadev.

 

Kako?

  • Podajanje predlogov oz. pobud na spletu. Uporabnik portala lahko objavi svoj predlog oz. pobudo, ki se nanaša na njegovo občino.
  • Objava komentarjev k že objavljenemu predlogu/pobudi. Uporabniki lahko k danemu predlogu/pobudi dodajo svoj komentar in tako bodisi nadgradijo objavo (predlog oz. pobudo), bodisi izrazijo svojo podporo ali nasprotovanje. Ob tem veljajo splošna pravila obnašanja na portalu.
  • Glasovanje. Uporabniki imajo možnost glasovanja o predlogu/pobudi. Z glasovanjem lahko izrazijo svojo podporo oz. nasprotovanje pobudi/predlogu. V kolikor predlog/pobuda prejme več glasov podpore kot nasprotovanja, je posredovan pristojnemu organu občinske uprave. 
  • Klepetalnica. Klepetalnica je virtualni prostor v občini, kjer potekajo konstruktivne razprave o stanju v lokalni skupnosti, predlogih o izboljšanju posameznih področij v občini oz. klepet med registriranimi uporabniki portala.
  • Informacije za mlade. Zavihek je namenjen objavi novic in sporočil, ki jih občina namenja mladim.

Mladim je potrebno dati priložnost, da se izkažejo, in jim nuditi podporo, jih poslušati ter spodbujati pri uresničevanju njihovih idej.

 predlagam obcini