Senčenje na delovnem mestu
Novice

Senčenje na delovnem mestu

Gre za priložnost, ki dijakom in študentom omogoča stik z resničnim delovnim okoljem, ki se razlikuje od njihovih učilniških dni. S tem jim omogoča bolj celosten vpogled v določeno delovno področje ter pomaga pri odločanju o svoji prihodnji karierni poti.

Prednosti metode senčenja za dijake

  • Povezava med znanjem in prakso: Dijaki lahko bolje razumejo pomen znanja, ki ga pridobivajo v šoli, saj ga vidijo v dejanskem kontekstu. To pozitivno vpliva na njihovo motivacijo za šolsko delo.
  • Priložnost za realno učenje: Senčenje omogoča učenje iz prve roke v resničnem okolju.
  • Razmislek o karieri: Dijaki lahko aktivno razmišljajo o svoji nadaljnji izobraževalni poti in karieri ter odkrijejo nove možnosti, ki jih prej niso upoštevali. Prav tako lahko raziskujejo različne poklice in možnosti študija.
  • Pomembnost mehkih veščin: Spoznavajo pomen mehkih veščin in širine, potrebne za uspešno opravljanje poklicev.
  • Razširitev mreže stikov: Gradnja koristnih povezav in kontaktov za prihodnost.

Prednosti za delodajalce

  • Povezanost z lokalno skupnostjo: Sodelovanje z lokalnim okoljem omogoča podjetju, da se predstavi navzven in krepi svoj ugled.
  • Odgovornost mentorja: Zaposleni, ki delujejo kot mentorji, prevzamejo odgovornost za izobraževanje mladih.
  • Kvalificirana delovna sila: Skrb za kvaliteto pripravljene delovne sile za prihodnost.
  • Nizki stroški, visok vpliv: Metoda zahteva relativno majhen vložek podjetja, hkrati pa ima pomemben vpliv na oblikovanje morebitnega bodočega kadra.

Metoda senčenja je predvsem namenjena dijakom, saj se v srednjih šolah pogosto odločajo o svoji prihodnji karieri. Kljub temu pa je primerna tudi za druge mlade, saj jim odpira vrata do možnosti, ki jih ne bi nujno odkrili samo med izobraževanjem.