V Sloveniji imamo 29 občin, ki se danes ponašajo z nazivom Mladim prijazna občina.
13 Nov

Certifikat spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. Naloga lokalnih oblasti je, da mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvijejo v družbeno odgovornega odraslega.

Lokalna skupnost, ki si želi certifikat podaljšati, mora, ne le izvajati po en ukrep iz vsakega prednostnega področja, ampak pokazati tudi napredek (glede na izhodiščno leto, ko je certifikat prvič prejela) na teh prednostnih področjih, ki je odraz kontinuiranega in konstantnega dela lokalne skupnosti.

Komisija za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv je ob pregledu prejetih vlog za leto 2019 – 2023 ugotovila, da sta Občini Vojnik in Trebnje pokazali napredek in izpolnjujeta pogoje za podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina, za kar jima iskreno čestitamo.