V Sloveniji imamo 29 občin, ki se danes ponašajo z nazivom Mladim prijazna občina.

Certifikat spodbuja lokalne skupnosti v Sloveniji, da odigrajo svojo vlogo pri oblikovanju mladim prijaznejšega okolja. Naloga lokalnih oblasti je, da mladim zagotavljajo prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine ter dosegajo svoje cilje in se tako razvijejo v družbeno odgovornega odraslega. Lokalna skupnost, ki si želi certifikat podaljšati, mora, ne le izvajati po en ukrep iz vsakega prednostnega področja, ampak pokazati tudi napredek (glede na izhodiščno leto, ko je certifikat prvič prejela) na teh prednostnih področjih, ki je odraz kontinuiranega in konstantnega dela lokalne skupnosti. Komisija za pregled in vrednotenje prijav na javni poziv je ob pregledu prejetih vlog za leto 2019 – 2023 ugotovila, da sta Občini Vojnik in Trebnje pokazali napredek in izpolnjujeta pogoje za podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina, za kar jima iskreno čestitamo.

Ustanovno srečanje Kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije

Domžale. 21. marec 2019 - Inštitut za mladinsko politiko je v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije organiziral prvo, ustanovno srečanje kluba mladih svetnic in svetnikov Slovenije. Klub združuje občinske in mestne svetnice in svetnike iz vse Slovenije, ki so bili v letu izvolitve stari do vključno 29 let, njegov namen pa je izmenjava izkušenj in primerov dobrih praks na področju lokalne mladinske politike, strokovna podpora mladim svetnikom in druženje mladih svetnikov iz vse Slovenije

mladi-foto

 

 

 

 

 

obcina

 

 

 

 

 

mladinska politika

 

 

 

 

 

mladi in občina

 

 

 

 

 

MPO-logo

 

 

predlagam-obcini

 

 
e-msls

 

 

aktualni projekti

 

 

Knjižnica

 

Lokalno partnerstvo - logo

 

Lokalno partnerstvo za zaposlovanje mladih