• Novice

    Mladinska politika – politika za mlade

    Mladinska politika se ne omejuje na politiko mladih ali politiko o mladih, temveč je zasnovana kot politika za mlade. Konkretno, mladinska politika zajema niz ukrepov na različnih področjih javne politike, katerih cilj je vključevanje vsakokratnih generacij v različne vidike družbe ter spodbujanje hitrejše osamosvajanje mladih posameznikov.