Lokalno partnerstvo za povečanje zaposlovanje mladih na lokalnem trgu dela

Izhodišče projekta

 

Na področju zaposlovanja so mladi že dlje časa široko prepoznani kot ena bolj ranljivih družbenih skupin.

Osrednje vzroke za ta pojav je mogoče pripisati zlasti specifičnim značilnostim mladih na trgu dela:

– mladi na trg dela običajno vstopajo neposredno iz izobraževalnega sistema in tako brez delovnih izkušenj oz. s pomanjkanjem delovnih izkušenj, zaradi česar težko pridobijo prvo zaposlitev;

– pogosto se ponudba izobrazbene strukture ter kompetence mladih ne ujemajo v celoti s povpraševanjem po kadrih na trgu dela.

Istočasno mlade na trgu dela opredeljuje posebna vrednost, ki jih pogosto razlikuje od drugih družbenih skupin:

– v splošnem imajo mladi vedno višje ravni izobrazbe;

– mlade zaznamujejo dinamičnost, prilagodljivost, visoka motivacija za delo in močan učni potencial.

 

Izzivi, ki jih naslavlja projekt

 

Projekt odgovarja na tri ključne izzive s področja večanje zaposljivosti in zaposlovanja mladih:

1.    Nepovezanost ključnih akterjev na področju zaposlovanja mladih.

2.    Pomanjkanje kadra, ki odgovarja na potrebe in pričakovanja delodajalcev, in sicer tako v javnem in nevladnem sektorju kot v gospodarstvu. Izziv se kaže predvsem v:

a)         Pomanjkanju splošnih znanj in kompetenc mladih iskalcev zaposlitve.

b)        Pomanjkanju specifičnih znanj in kompetenc, ki jih zahteva posamezno delovno mesto.

3.    Delna neuspešnost ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ne dosega pričakovanja nudenja bolj stabilnih oblik zaposlitve.

Rešitve, ki jih projekt ponuja in odgovarjajo na zgoraj navedene izzive

1.    Vzpostavitev trajnega sodelovanja med lokalnimi oz. regionalnimi akterji, ki vplivajo na večanje zaposljivosti in zaposlovanje mladih.

2.    Izvedba ciljnih usposabljanj za mlade, s katerimi mladi pridobijo:

–   splošno iskane kompetence (kot so timsko delo, samoiniciativnost idr.).

–      specifične kompetence, ki jih posamezni delodajalci zahtevajo. Doseganje slednjih se zagotovi bodisi z usposabljanji, ki jih izvedejo delodajalci sami, bodisi z usposabljani, ki jih izvedejo usposobljeni zunanji izvajalci (Ljudska univerza, Razvojna agencija, Obrtna zbornica idr.).

Shema: Zagotavljanje kompetenčne opremljenosti mladih iskalcev zaposlitve v okviru lokalnega partnerstva

 

Nameni:

 

–     vzpostavitev lokalnega partnerstva za povečanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih;

–     večanje zaposljivosti in zaposlenosti mladih v lokalnem okolju in širše;

–     krepitev javnega/nevladnega sektorja in gospodarstva z zagotavljanjem visoko kompetentnega mladega kadra, ki odgovarja na potrebe trga dela;

–     prepoznavanje potreb gospodarstva, javnega sektorja in nevladnih organizacij (potencialnih delodajalcev) po kadrih ter hitro odgovarjanje na te potrebe;

–     okrepitev sodelovanja vseh deležnikov pri oblikovanju in implementaciji strategij zaposlovanja mladih v lokalni skupnosti;

–     okrepitev naklonjenosti zaposlovanja mladih iz lokalnega okolja s strani lokalnih delodajalcev,

–      (gospodarskemu) razvoju lokalne skupnosti naklonjena realizacija učnih in delovnih potencialov mladih.

 

Dodana vrednost projekta

 

–     v projekt so vključeni ključni akterji na področju zaposlovanja in večanja kompetenc iskalcev zaposlitve in mladih, vključenih v izobraževalni sistem;

–     lokalno partnerstvo se ne zaključi z zaključenim projektom, ampak se krepi in ustrezno nadgrajuje;

–     projekt predstavlja pilotno sistemsko rešitev, ki se lahko prenese tudi na druga lokalna okolja oz. regije.

−         Rezultati projekta:

−         Vzpostavljeno in še vedno delujoče delovno telo, ki deluje pod imenom »Lokalno partnerstvo« in v katerega so vključeni ključni deležniki na področju krepitve kompetenc in zaposljivosti mladih v lokalnem okolju.

−         95 vključenih mladih iskalcev zaposlitve.

−         39 delodajalcev v regiji, ki so z namenom praktičnega usposabljanja odprli svoja vrata mladim iskalcem zaposlitve.

−         75 % zaposlitev med mladimi, ki so prešli skozi vse faze usposabljanja.

Projekt se je izvajal v obdobju od 1. 7. 2016 do 31. 8. 2018.

 

Uporabljamo piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje, za zagotavljanje podpore socialnih omrežij in za analizo prometa. View more
Cookies settings
Sprejmem
Zavrnem
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://www.mladi-in-obcina.si.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings