Novice

E-msls – Mladinski svet lokalnih skupnosti

E- msls je nova spletna stran namenjena Mladinskim svetom lokalnih skupnosti.

Po temeljni analizi potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti (MSLS) ter nenehnega terenskega dela z njimi se je pokazalo, da je potrebno zagotavljati neprekinjeno podporo in nove vire znanja, ki bodo zadostili potrebam teh organizacij v različnih fazah njihovega delovanja. V želji po izpolnitvi teh potreb sta Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije zdaj uvedla inovativno obliko usposabljanja, imenovano “spletno usposabljanje za MSLS.”

Pomembno je poudariti, da spletno usposabljanje ni zasnovano kot nadomestek za tradicionalna enodnevna ali večdnevna usposabljanja, ampak kot dopolnilo, ki zapolnjuje vrzeli, ki izhajajo iz omejitev, kot so prostorska in časovna omejenost, ki se pojavljajo pri tradicionalnih usposabljanjih.

Ta izobraževalni portal je posebej zasnovan za naslednje skupine:

  1. Mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki so šele na začetku svojega delovanja in potrebujejo temeljno znanje, ki jim bo pomagalo doseči svoje cilje.
  2. Dobro delujoči mladinski sveti lokalnih skupnosti, ki želijo nadgraditi svoje aktivnosti in potrebujejo nove veščine ter perspektive.
  3. Drugi mladinski organizacije, ki delujejo v podobnih okoljih in si želijo deliti znanje in izkušnje s podobnimi organizacijami.

Spletna platforma E-MSLS.si predstavlja neprecenljivo orodje, ki je mladim vedno dostopno. Zagotavlja dostop do znanja na dosegu roke, pri čemer je odgovornost za izkoristek te prednosti prepuščena obiskovalcem in uporabnikom portala. Prav tako se spodbuja možnost vzpostavljanja virtualnih poznanstev, ki se lahko nadgrajujejo na letnih srečanjih MSLS-jev, kar dodatno prispeva k izmenjavi izkušenj in krepitvi mreženja med mladinskimi sveti lokalnih skupnosti.