E-msls

E- msls je nova spletna stran namenjena Mladinskim svetom lokalnih skupnosti.

 

Analiza potencialov za rast in razvoj mladinskih svetov lokalnih skupnosti ter redno terensko delo z lokalnimi mladinskimi sveti (MSLS) sta pokazala, da MSLS zaradi svoje narave in poslanstva v za mlade nenehno spreminjajoči se družbi, potrebujejo stalno podporo in nova znanja, ki bi zadostila potrebam organizacije v različnih fazah njenega obstoja. Inštitut za mladinsko politiko in Mladinski svet Slovenije zato uvajata novo obliko usposabljanja – spletno usposabljanje za MSLS.

 

Spletno usposabljanje ne nadomešča klasičnih eno- ali več- dnevnih usposabljanj, ampak dopolnjuje njihove vrzeli, ki nastajajo zaradi prostorske in časovne omejenosti njihovih potencialnih uporabnikov.

 

Izobraževalni portal je namenjen:

  • mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki so v začetni fazi svojega delovanja in potrebujejo znanje, s katerim bodo dosegali cilje delovanja MSLS;
  • dobro delujočim mladinskim svetom lokalnih skupnosti, ki potrebujejo nova znanja za nadgradnjo svojih aktivnosti;
  • drugim mladinskim organizacijam.

 

E-msls.si je orodje, ki je mladim vedno dostopno. Znanje na dosegu roke je prednost, izkoristek te prednosti pa prepuščamo vam, ki boste portal obiskovali in ga uporabljali ter morebiti sklepali virtualna poznanstva, ki bodo rasla in se krepila na letnih srečanjih MSLS-jev.

 

 e-msls