Sodelovanje

V vsaki lokalni skupnosti mora obstajati interes po sodelovanju z mladinskimi organizacijami in društvi, ki tam delujejo. Na ta način se razvija in oblikuje mladinska politika v skupnosti, mladim je tako omogočena aktivna participacija in s tem oblikovanje skupnosti, v kateri živijo. Mladim mora lokalna skupnost omogočati tudi soodločanje o politikah, ki se jih tičejo, in jih navajati na aktivne, samostojne, odgovorne državljane, ki bodo v prihodnosti sposobni peljati družbo po boljši in uspešnejši poti, kot tava danes. Kombinacija izkušenj starejših in mladostne zagnanosti lahko prinese neverjetne rezultate.

Mladim je potrebno dati priložnost, da se izkažejo, in jim nuditi podporo, jih poslušati ter spodbujati pri uresničevanju njihovih idej.

Prakse

Participacija

 

mladi-in-obcina