Mladi – Mladinske organizacije

Mladinske organizacije so avtonomno, demokratično, prostovoljno in samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogočajo mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo. Organizirane so kot samostojne pravne osebe, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da jim v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju. V grobem jih lahko delimo na mladinske centre, mladinske svete, nacionalne mladinske organizacije ter druge nevladne organizacije.

Mladinske organizacije predstavljajo osrednjo strukturo za izvajanje procesov mladinskega dela, ki je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti.

Mladinsko organiziranje je zelo pomembno za mlade in družbo na splošno, saj pospešuje osebni in socialni razvoj mladih ter pomaga pri integriranju mladih v družbo in za vzpostavljanje družbeno odgovornega ravnanja.

Mladinski centri

Mladinski svet lokalne skupnosti

mladi-foto