Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2020 – 2024

Javni poziv za podaljšanje certifikata Mladim prijazna občina

O certifikatu Mladim prijazna občina

Občine nosilke certifikata MPO

 

 

 

MPO 2019 - večje