Občina

Lokalna skupnost je organizirana skupina ljudi, ki sama odloča o svojih, lokalnih zadevah. Temeljne samoupravne lokalne skupnosti so občine ali mestne občine.

Občine javni interes na področju mladinskega sektorja uresničujejo z zagotavljanjem:

  • normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade in
  • finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.

 

Pristojnosti samoupravnih lokalnih skupnosti

Za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni so pristojni organi samoupravne lokalne skupnosti. Samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju.

 

Samoupravna lokalna skupnost lahko uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da:

  • sprejme lokalni program za mladino,
  • ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja,
  • finančno podpira programe v mladinskem sektorju in
  • izvaja druge ukrepe v mladinskem sektorju v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Lokalni program za mladino

Odlok o mladini

Posvetovalna telesa za mladinska vprašanja

Finančna podpora programom

Infrastrukturna podpora programom

Ukrepi za mlade

 Mladim-prijazne-občine-2015 24