• Slika1-obrezana

  Slika1-obrezana

Senčenje na delovnem mestu

Senčenje na delovnem mestu je metoda dela, ki posamezniku omogoča neposreden vpogled v delo oz. delovno področje, ki ga zanima oz. za katero si posameznik želi pridobiti širši in predvsem bolj oseben vpogled. V širšem delovnem okolju iz strani zaposlenih je že uveljavljena, medtem ko si v šolski prostor, kot metoda, ki se je lahko poslužujejo tudi mladi, šele utira pot. Je priložnost, ki omogoča dijaku/študentu stik z realnim delovnim okoljem, ki je v nasprotju z njegovim šolskim dnem v učilnici. Omogoča mu širši vpogled v posamezno delovno področje ter tako prispeva k lažji odločitvi glede njegove nadaljnje kariere.

 

PREDNOSTI, KI JIH IMA METODA SENČENJA ZA DIJAKE

 1. Dijaki osmislijo znanje, ki ga vsakodnevno pridobivajo v šoli, spoznajo kje, kako in zakaj je potrebno. Spoznajo pomembnost tega, kar se učijo, kar ugodno vpliva na njihovo motivacijo za šolsko delo.
 2. Imajo priložnost učenja v realni izkušnji.
 3. Aktivno in realno razmišljajo o svoji nadaljnji študijski poti in karieri (kaj jim je blizu, spoznajo nove možnosti, o katerih prej niso razmišljali, raziskuje poklice in možne smeri študija).
 4. Spoznajo pomen mehkih veščin, širine potrebne za opravljanje poklica.
 5. Razširijo mrežo svojih kontaktov – vzpostavijo pomembne povezave.

PREDNOSTI ZA DELODAJALCE

 1. Sodelovanje z lokalnim okoljem, podjetje se predstavi navzven.
 2. Zaposleni- mentor dobi občutek odgovornosti.
 3. Skrb za kvaliteto bodoče delovne sile.
 4. Majhen vložek podjetja, za velik vpliv na oblikovanje potencialnega bodočega kadra.

Metoda je v prvi vrsti namenjena dijakom, saj se pretežno dijaki v srednjih šolah odločajo o svoji nadaljnji karierni poti. Obenem se prav v tem obdobju povečuje opuščanje šolanja in nezainteresiranost pri mladih, ki ne čutijo povezanosti med učnim procesom in dejanskim delom, ki jih v bodoče čaka.  Vsekakor pa je senčenje na delovnem mestu primerno tudi za ostale mlade, saj si ravno s senčenjem na delovnem mestu odpirajo možnosti, ki jih morda samo v procesu izobraževanja ne bi bili deležni